Studium

Studium

Studium je jedním ze základních prvků dominikánského života. Není pro nás jenom přípravou na kněžství a budoucí působení, ale je vedeno touhou stále více poznávat Boha a tajemství naší spásy, má prohlubovat naše kázání i náš duchovní život.

Naše studium se v mnoha ohledech liší od klasického vysokoškolského studia. Nejsme rozděleni na ročníky, ale studujeme všichni dohromady. Dvouletý cyklus filosofie v Bordeaux i čtyřletý cyklus teologie v Toulouse se neustále opakují a každý "nastoupí do vlaku" tak jak přijde. Většinu přednášek máme přímo v klášteře, jen na několik málo předmětů chodíme na Institut catholique (či v Bordeaux do semináře). Díky tomu všemu je studium úzce provázáno s naším řeholním životem: nechodíme do školy, ale studium je integrální součástí života naší komunity, ke které patří studenti i profesoři.

Pro bližší představu o náplni studia zde najdete seznam předmětů pro rok 2009/10:

Cyklus teologie (Toulouse)

Téma roku: církev a svátosti

Dogmatika:

 • Obecná teologie svátostí
 • Křest a biřmování
 • Eucharistie
 • Svátost pokání
 • Svátost kněžství
 • Svátost manželství
 • Eklesiologie
 • Eschatologie

Exegeze:

 • Eklesiologie ve Starém zákoně
 • Církev ve Skutcích apoštolů

Morálka:

 • Moudrost
 • Spravedlnost
 • Statečnost
 • Mírnost

Cyklus filosofie (Bordeaux)

Téma roku: metafyzika

Teologie

 • Fundamentální teologie
 • Liturgie

Exegeze

 • Marek a synoptická evangelia
 • Výklad Písma svatého v církvi

Filosofie

 • Metafyzika (aristotelovská)
 • Filosofie přírody (aristotelovská)
 • Vášně a svoboda
 • Antická filosofie
 • Současná filosofie
 • Filosofie náboženství
 • Filosofie a psychologie
 • Sokratovská a platonská etika
 • Metodologie