Untitled document

Dominikánské povolání

Bratři kněží

Bratři dominikáni kážou v kostelích i mimo ně, na univerzitách i v médiích, věřícím i těm, kdo o víru přišli, nebo ji hledají. Přibližují Písmo svaté nejrůznějším skupinám posluchačů a zasazují se ve věcech míru a spravedlnosti. Veřejně slaví liturgii hodin, eucharistii, vedou duchovní cvičení, navštěvují nemocné, utěšují, naslouchají, zpovídají a rozhřešují.

Dominikáni byli založeni roku 1216 jako žebravý řád a přestože si uchovávají zakotvení v mnišském způsobu života, jsou voláni, aby vyšli ven do světa a nesli lidem evangelium. V dominikánské spiritualitě vyvěrá společný apoštolát z denní vnitřní modlitby a stálého studia Božské nauky. Jako byli apoštolové posláni do celého světa Pánem Ježíšem, tak i bratři dominikáni přijímají toto poslání po vzoru sv. Dominika od Kristovy církve.

Čas, který dominikán stráví v mlčení před Bohem, ho pevněji zaměřuje k apoštolskému poslání.

Bratři spolupracovníci

Bratři laici Řádu kazatelů jsou zasvěcení muži, jejichž povolání vyrůstá z milosti křtu. Svobodně a bezvýhradně odpověděli na volání ke spoluúčasti na hlásání evangelia a autenticky tak prožívají dominikánské povolání. Oddávají se Kristu řeholními sliby čistoty, chudoby a poslušnosti. Spoluvytvářejí život konventu slavením liturgie a osobní modlitbou, prací a studiem a zvláštní účastí na službě Slova.

Jsou právoplatnými dědici ducha svatého Dominika a charismat Řádu.

Služba bratří spolupracovníků ve spojení s kněžími je dynamickým vyjádřením vize sv. Dominika. Generální kapitula v r. 1998 v Bologni ocenila význam bratří spolupracovníků pro povolání a službu Řádu Kazatelů, když prohlásila:

„Protože je to celá komunita, kdo káže, je její poslání a společný život v nepřítomnosti našich (laických) bratří oslaben. Hlásání dobré zvěsti tam, kam jiní nedosáhnou, je zvláštním charismatem těchto bratří.”

Kontakt:

 • Kontakt pro zájemce o Řád: fr. Jan Rajlich OP
 • Odkazy:


  Mnišky

  V roce 1206 shromáždil sv. Dominik několik mladých obrácených katarek do komunity při kostele Panny Marie v jihofrancouzském Prouilhe. Tento nejstarší Dominikův zakladatelský počin – společenství rozjímavých mnišek – neustále přitahuje mladé ženy k životu, který popisuje bl. Jordán Saský slovy:

  „Tyto služebnice Boží pokračují v bohoslužbě Stvořiteli příjemné. Ta spočívá ve svatosti života a v čisté nevinnosti – to je způsob života, jenž přináší spásu nejen jim samotným, ale poskytuje příklad druhým, těší anděly a působí radost Bohu.“

  Mnišky svou modlitbou a zasvěcením účinně podporují apoštolát bratří.

   

  Odkazy:


  Kongregační sestry

  Česká kongregace sester dominikánek je společenstvím Bohu zasvěcených řeholnic, které se v dnešní době snaží uskutečnit ideál svatého Dominika prací ve výchovné a vzdělávací oblasti.

  Odkazy:


  Leták o Řádu ke stažení otevřít v pdf