Untitled document

Časopis Amiculum

Abychom vám přiblížili náš život ve Francii, rozhodli jsme se kromě těchto stránek vydávat také časopis. Měl by vycházet třikrát do roka: po prázdninách, na Vánoce a okolo Velikonoc.

V této sekci najdete všechna vyšlá čísla.

Dosud vyšlá čísla: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 1314 / 15.

9. číslo

otevřít v pdf
únor 2013: otevřít ve formátu pdf →
Untitled document

Milí bratři a sestry, milí mladí v duchu!

Společně s celou církví jsme loni na podzim oslavili padesáté výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu a s velkou pozorností sledovali synod o nové evangelizaci. A snad právě proto se naši představení rozhodli uspořádat letošní setkání všech dominikánských studentů ve Francii právě nad tímto tématem.

A také proto je toto číslo Amicula misijní! Nejdříve Vám chceme přiblížit to, co jsme na La Tourette během přednášek zachytili důležitého o nové evangelizaci. Potom vám přinášíme rozhovor s bratrem Bienvenum, který pochází z misijní a pro nás exotické země Kongo. A společně s bratrem Hyacintem se vydáme na školu k voršilkám, kde se bratři pokouší o novou evangelizaci školní mládeže.

Jménem všech bratří studentů Vám přejeme požehnaný nový rok 2013!

Untitled document

Nová evangelizace
Zpráva fr. Louise o studijním setkání dominikánských kleriků v La Tourette

Na svátek Všech svatých jsme se vydali na cestu směrem k Lyonu, přesněji řečeno na La Tourette – betonový klášter navržený slavným architektem Le Corbusierem. Tak jako každé dva roky se tu odehrávalo setkání bratří dominikánů–studentů z celé Francie. Letošním tématem tohoto studijního týdne byla žhavá aktualita – nová evangelizace.

Untitled document

Zamyšlení o nové evangelizaci
Poznámky na okraj ke studijnímu setkání v La Tourette

Jak zmínil již předchozí článek, ve dnech od 1. do 4. listopadu 2012 se shromáždila asi padesátka studentů dominikánského řádu v klášteře La Tourette u Lyonu, aby intenzivně studovali téma nové evangelizace.

Tento článek nechce být shrnutím probraných témat, ale spíš povzbuzením pro vás. Chceme vám nabídnout úvahu s konkrétními praktickými výstupy. Proto je tento příspěvek výsledkem osobní reflexe jednoho bratra, který se podepíše úplně vespod.

Untitled document

Čtvrtky u voršilek

Když jsme se po krásných prázdninách strávených v naší české kotlině vraceli zpátky do Toulouse a do Bordeaux, zastavili jsme se s bratřími na pár dní v Marseille. Společně s dalšími bratry toulouské provincie jsme se modlili za šest bratří, kteří skládali své první sliby, a za dalších šest, kteří přijali hábit našeho řádu a tím vstoupili do noviciátu.

Untitled document

Rozhovor s bratrem Bienvenum

Už druhý rok žijeme v toulouském klášteře společně s bratrem Bienvenum z Konga, který byl svou víceprovincií vyslán do Evropy na studia. Bratr Bienvenu je podsaditý třicátník, který dokáže bezpečně rozesmát celou komunitu a to nejen díky svému jménu, které znamená: „Vítej“.