Untitled document

Časopis Amiculum

Abychom vám přiblížili náš život ve Francii, rozhodli jsme se kromě těchto stránek vydávat také časopis. Měl by vycházet třikrát do roka: po prázdninách, na Vánoce a okolo Velikonoc.

V této sekci najdete všechna vyšlá čísla.

Dosud vyšlá čísla: 1 / 2 / 3 / 4 / 5/ 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 1314 / 15.

8. číslo

otevřít v pdf
říjen 2012: otevřít ve formátu pdf →
Untitled document

Milí bratři a sestry, milí mladí v duchu!

Po nezvykle dlouhých prázdninách, které stejně jako každý rok nakonec utekly jako voda, jsme se opět vrátili do školních škamen v Toulouse, respektive v Bordeaux. A tak nám teď nezbývá než se pilně učit a s pohledem upřeným k východu vzpomínat na krásné chvíle strávené v naší krásné české kotlině.

V tomto čísle Amicula se spolu s vámi chceme ohlédnout za letošním létem a děkovat Pánu za všechno dobré, co jsme mohli s Jeho pomocí zasít do lidských srdcí ať už na OPravdickém klášteře, či na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, tak i v rámci Facebookového růžencového bratrstva. Kéž by Pán dal a tato semínka dále rostla a vydala bohatou žeň!

Untitled document

Celostátní setkání mládeže

Ve dnech 14.–19. srpna 2012 se ve Žďáru nad Sázavou konalo již páté Celostátní setkání mládeže a dominikáni u toho nemohli chybět. A tak jste po celém městě mohli potkávat postavičky v bílém se zdaleka viditelnými slamáky, případně s černými závoji.

Untitled document

Facebookové růžencové bratrstvo

Kdy Facebookové růžencové bratrstvo vzniklo?

Růžencové bratrstvo vzniklo o letošních prázdninách jako odezva na přednášku našich bratří studentů o růženci, o které jste se mohli dočíst v předchozím článku.

Untitled document

Dominikáni mají OPravdický klášter®

OPravdický klášter® není nějaký nedostižný model ideálního kláštera, který se vznáší v nebeských sférách, nýbrž pozemský klášter, do něhož se sjedou hoši a mladí muži, aby se podívali, jak se žije bratřím a s bratry v jednom takovém dominikánském zařízení.