Untitled document

Časopis Amiculum

Abychom vám přiblížili náš život ve Francii, rozhodli jsme se kromě těchto stránek vydávat také časopis. Měl by vycházet třikrát do roka: po prázdninách, na Vánoce a okolo Velikonoc.

V této sekci najdete všechna vyšlá čísla.

Dosud vyšlá čísla: 1 / 2 / 3 / 4 / 5/ 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 1314 / 15.

7. číslo

otevřít v pdf
červen 2012: otevřít ve formátu pdf →
Untitled document

Milí bratři a sestry, milí čtenáři,

Dříve než se pohodlně posadíte a začtete se do nového čísla Amicula, nezapomeňte si zapnout klimatizaci, zabalit si zimní bundu, namazat se opalovacím krémem, připravit si vaše cestovní doklady a mapu!

Proč to všechno? S trochou nadsázky by se dalo říci, že vám nové číslo Amicula nabízí nevšední cestu kolem světa. Společně s bratry Gabrielem a Justinem se vypravíme až do vyprahlé a revoluční Káhiry a na horu Sinaj. S bratrem Klimentem se podíváme na naši školu Lacordaire v Marseille (někde mezi Evropou, Korsikou a severní Afrikou). A na závěr se seznámíte s našimi novými spolubratry v Toulouse, jak s našimi sousedy fr. Danielem z Německa a fr. Grzegorzem z Polska, tak i s fr. Gabrielem, který je jediným žijícím finským řeholníkem.

Untitled document

Německo-finsko-polský rozhovor

V tomto školním roce se náš studentát v Toulouse stal ještě světovějším, protože k francouzským a českým bratřím přibyli tři bratři z dalších tří provincií. Raritou mezi nimi je fr. Gabriel Salmela, jediný žijící finský řeholník vůbec. A tak jsme využili této situace, abychom jim položili několik otázek týkajících se jejich provincií, studií a v neposlední řadě jak se jim žije spolu s Čechy v Toulouse.

Untitled document

Misie na škole Lacordaire v Marseille

Postní období letošního roku jsme začali opravdu neobvykle. Všechno se mohlo v poklidu odehrávat v Bordeaux, mohli jsme se postit o vzduchu a vodě, kdyby nás fr. Pierre-Étienne Veiller OP nebyl pozval do Marseille, kde působí jako duchovní na škole Lacordaire.

Untitled document

Ohlédnutí za Egyptem

Říká se, že časový odstup umožňuje lepší vhled do prožitých událostí. Nyní je tomu již téměř rok, co jsme se já a bratr Gabriel, způsobem hodným k houslím přišedších slepců, ocitli na dva týdny v srdci jedné z mediálně nejrozhlašovanějších revolucí současného arabského světa – ve vzrušené metropoli čerstvě postmubarakovského Egypta. Nedávné znovu vyostření atmosféry znovu vyneslo Káhiru na stránky a obrazovky světových médií, dovolím si tedy u té příležitosti krátkou vzpomínku na dva týdny které jsme tam strávili v době, kdy současná situace byla ještě v plenkách.