Untitled document

Časopis Amiculum

Abychom vám přiblížili náš život ve Francii, rozhodli jsme se kromě těchto stránek vydávat také časopis. Měl by vycházet třikrát do roka: po prázdninách, na Vánoce a okolo Velikonoc.

V této sekci najdete všechna vyšlá čísla.

Dosud vyšlá čísla: 1 / 2 / 3 / 4 / 5/ 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 1314 / 15.

6. číslo

otevřít v pdf
duben 2012: otevřít ve formátu pdf →
Untitled document

Milí bratři a sestry, milí čtenáři,

Po několikaměsíční odmlce vám přinášíme další číslo Amicula. Ačkoli od loňského léta uplynulo v Garonně již hodně vody, chtěli bychom se vrátit ke dvěma loňským významným událostem: v naší provincii to bylo především kněžské svěcení bratří Jindřicha, Pia a Ludvíka. Při této příležitosti přijela z Toulouse do Olomouce řada bratří i několik rodin farníků a měli tak příležitost poznat naši vlast a dominikánský život v české provincii. Pro naše vztahy s toulouskými bratry je velice důležité, že mohli tak trochu poznat naše kořeny.

Druhou významnou událostí , tenktokrát významu celocírkevního, byly Světové dny mládeže v Madridu. Bratři dominikáni u toho samozřejmě nemohli chybět, což vám přiblíží jeden z účastníků, fr. Hyacint.

Požehnané velikonoce!

Untitled document

Světové dny mládeže – Madrid 2011

Svatý otec Benedikt XVI. pozval v loňském roce mladé lidi z celého světa na setkání do Madridu, které se uskutečnilo ve dnech 16. – 21. srpna.

Untitled document

Dojmy nejen z Olomouce

Kněžská svěcení očima francouzských hostů

Na kněžské svěcení ffr. Jindřicha, Pia a Ludvíka přijela řada bratří z toulouské provincie a pět (početných) rodin toulouských farníků, kteří tuto cestu spojili s dovolenou v České republice. Zeptali jsme se jich na jejich dojmy:

Untitled document

La maraude

Na návštěvě u bezdomvců

V rámci Mardi des Jeunes (vizte minulé číslo Amicula) se během postní doby místo přednášek konají služby, které mají u mladých vzbudit smysl pro pomoc lidem v obtížných životních situacích. Jednou z těchto služeb je tzv. „maraude“, zaměřená na bezdomovce.