Untitled document

Časopis Amiculum

Abychom vám přiblížili náš život ve Francii, rozhodli jsme se kromě těchto stránek vydávat také časopis. Měl by vycházet třikrát do roka: po prázdninách, na Vánoce a okolo Velikonoc.

V této sekci najdete všechna vyšlá čísla.

Dosud vyšlá čísla: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 1314 / 15.

5. číslo

otevřít v pdf, cca 600 kB
květen 2011: otevřít ve formátu pdf →
Untitled document

Milí bratři a sestry, milí čtenáři,

Pán vpravdě vstal z mrtvých! Naše oči jej viděly, naše ruce se jej dotýkaly (1 Jan 1,1). Tuto velikonoční zvěst hlásali apoštolové po celém světě. Naplňovala horlivostí i svatého Dominika, když putoval krajem Languedocu a usiloval o obrácení těch, pro které skutečnost Kristovy smrti a zmrtvýchvstání přestala být základem naděje na spásu, protože se jim různé lidské nauky zdály věrohodnější než „Boží bláznovství“ (1 Kor 1,21). K hlásání téhož evangelia jsme povoláni i my, kteří se učíme následovat apoštoly po příkladu svatého Dominika.

Požehnané velikonoce!

Untitled document

Misionářem mezi divochy

dokončení rozhovoru s bratrem Davidem

Zmiňoval jste velikou pestrost národností v našem konventě, tak mne napadá jedna otázka, je těžké být převorem tak různorodé komunity?

Ne vůbec ne, spíše naopak. Jediné těžkosti jsou vnější těžkosti a eventuálně těžkosti jednotlivých bratří. Vždyť i já sám pocházím zvenku, i když moje rodina je francouzská už několik století. Spíše je to jednodušší, protože se shodujeme v tom, co je podstatné, a to je Kristus, evangelium, učení církve, církev, její magisterium, papež a také naše dominikánské konstituce, řeholní život. Zkrátka, jsme sice z rozdílných koutů světa, ale všichni máme oblečený stejný hábit.

Untitled document

Generální studium

Po bitvě je každý generálem… po bitvě sice ještě úplně nejsem, ovšem má základní studia se již chýlí ke konci, takže si dovoluji našim čtenářům nabídnou pár řádek menšího zamyšlení nad generální studiem našeho Řádu v Toulouse. Obsahem tohoto článku nebude ani tak popis zásadní role, kterou studium hraje v dominikánské spiritualitě a v životě každého z bratří, nýbrž popis konkrétního způsobu, jímž se naše studia realizují.

Untitled document

Mardi des jeunes

formace mládeže pro křesťanskou dospělost

„Mardi des jeunes“ neboli česky „úterek mládeže“ jedna z aktivit naší dominikánské farnosti pro mládež ve věku 13-17 let. Nejedná se o katechezi, ale o formaci pro křesťanskou dospělost.

Mladí jsou rozděleni do dvou věkových kategorií a pro každou z nich je připraven dvouletý cyklus formace. Jednotlivá témata jsou sestavena tak, aby mladého člověka vedla k samostatnému uvažování.

Untitled document

Le Mont-Saint-Michel

Pouť na Mont-Saint-Michel, Horu svatého Michaela, byla vrcholem našich únorových prázdnin, které jsem strávili s ostatními bratry studenty z Bordeaux na březích Bretaně.

Každým dnem jsme se blížili k našemu cíli a tak se nám postupně z mlhy vynořovala zahrocená silueta, jen stěží rozeznatelná na obzoru. Až nakonec, poslední den našeho pobytu, mlhu prorazil paprsek zlatavé záře svatého archanděla Michaela, jenž ční na vrcholku chrámové věže a bdí nad celou horou.