Untitled document

Časopis Amiculum

Abychom vám přiblížili náš život ve Francii, rozhodli jsme se kromě těchto stránek vydávat také časopis. Měl by vycházet třikrát do roka: po prázdninách, na Vánoce a okolo Velikonoc.

V této sekci najdete všechna vyšlá čísla.

Dosud vyšlá čísla: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 1314 / 15.

4. číslo

otevřít v pdf, cca 700 kB
leden 2011: otevřít ve formátu pdf→
Untitled document

Milí bratři a sestry, milí čtenáři,

Tak je tu opět nové číslo Amicula v novém roce. Společně se všemi bratřími bych Vám rádi popřáli požehnaný Nový rok. Jako v každém čísle i tentokráte se budete moci seznámit s malým útržkem ze života bratří studentů. Také se Vám budeme také snažit přiblížit něco z historie našeho řádu, jelikož se nacházíme v místech počátků jeho historie. Uplynulo hodně času od té doby, kdy Dominik shromáždil první bratry kolem sebe, ale ve své podstatě se moc nezměnilo: bratři tu jsou pořád, stále plni kazatelského ducha sv. Dominika, rozbíhají se do všech stran a angažují se v různých aktivitách... Zkrátka správný dominikán je jako Ferda mravenec, práce všeho druhu, což ostatně hezky ilustruje titulní fotografie.

fr. Pio

Untitled document

Misionářem mezi divochy

Rozhovor s fr. Davidem Macairem, převorem v Bordeaux

Využili jsme setkání s otcem Davidem, Martiničanem, převorem v Bordeaux a bývalým magistrem bratří studentů, abychom se jej zeptali na komunitu v Bordeaux, na bratry studenty a hlavně na jeho vztah k České republice…

Untitled document

Rodný dům Řádu

Maison Pierre Seilhan

Několikrát za týden chodíme cestou do školy kolem nenápadného domu na okraji historického centra Toulouse, který však má pro náš řád velký význam: zde to všechno začalo.

Untitled document

Mariin dům

Apoštolát mezi bezdomovci

„Pomáhat lidem bez prostředků žít víru, naději a lásku, ať už je jejich životní situace či nouze jakákoli. Podílet se na každé činnosti mající za cíl službu těm nejubožejším.“

Těmito slovy byl oficiálně vymezen účel asociace Notre Dame des barrails (doslova Matka Boží od plotů, viz Lk 14,23), založené roku 2002, která zastřešuje Mariin dům, místo, v němž se uskutečňuje můj apoštolát.

Untitled document

Vézelay

Roverská pouť Skautů Evropy

Kyrie eleison, miserere nostri! Před velkolepou románskou bazilikou sv. Maří Magdaleny ve Vézelay zaznívá mohutný zpěv. Několik roverů zatluče na dveře a ony se otevřou. Dva tisíce roverů, zablácených a unavených po třídenním putování vstupuje do baziliky, aby se zde klaněli Kristu, přítomnému v Nejsvětější svátosti a aby se smířili s Bohem ve svaté zpovědi. 35. roverská pouť skautů Evropy právě vrcholí.