Untitled document

Časopis Amiculum

Abychom vám přiblížili náš život ve Francii, rozhodli jsme se kromě těchto stránek vydávat také časopis. Měl by vycházet třikrát do roka: po prázdninách, na Vánoce a okolo Velikonoc.

V této sekci najdete všechna vyšlá čísla.

Dosud vyšlá čísla: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 1314 / 15.

3. číslo

otevřít v pdf, cca 980 kB
říjen 2010: otevřít ve formátu pdf →
Untitled document

Milí přátelé ve sv. Dominiku,

Bohaté léto skončilo a začíná nový rok formace bratří studentů v toulouské provincii. Proč říkám bohaté léto? Důvod je jednoduchý: v červnu a červenci letošního roku měla naše česká dominikánská provincie to štěstí, že jeden bratr přijal kněžské svěcení a dva bratři přijali svěcení jáhenské. A tak jak říká náš otec provinciál: pomalu, ale jistě můžeme vidět první plody formace bratří v toulouské provincii.

V tomto čísle bychom Vám rádi představili celkový běh letošního léta, svěcením bratří počínajíc, přes různé apoštolské aktivity našich bratří, které letos dosahovaly od Tater až k Atlantiku. A co se nám do časopisu nevešlo, najdete na našich stránkách.

fr. Pio

 

 

Untitled document

Svátost svěcení

V červnu a červenci letošního roku bylo několik bratří české dominikánské provincie vysvěceno ke kněžské a jáhenské službě v církvi. Ne vždy je zcela úplně jasné, co to kněžská a jáhenská služba je, proto Vám navrhuji se trochu hlouběji podívat na to, kdo to je kněz a jáhen.

Untitled document

Dar, který člověk začne až postupně vnímat

Rozhovor s bratrem Lukášem

V sobotu 3. července přijal fr. Lukáš Fošum kněžské svěcení v našem klášterním kostele v Olomouci. Na konci srpna přijel strávit s námi týden přednášek českých církevních dějin, a tak jsme se jej neváhali zeptat, jak se žije novokněžím…

Untitled document

Week OP

aneb jak se evangelizuje na pláži

Mezi nejvýznamnější apoštolské projekty Toulouské provincie patří takzvaný Week OP. Jde o týden evangelizace v přímořském letovisku Arcachon.

Untitled document

Městské misie v Litoměřicích

Každé léto pořádá Kazatelské středisko naší provincie týdenní městské misie, při kterých se snaží pomocí osobních rozhovorů, přednášek, divadelních představení a koncertů oslovit nevěřící a hlásat jim radostnou zvěst.

Untitled document

Jablonné

služba poutníkům i návštěvníkům

Průvodcovská služba na poutním místě u paní Zdislavy byla již druhým rokem hlavní letní apoštolátní aktivitou bratří studentů.