Untitled document

Časopis Amiculum

Abychom vám přiblížili náš život ve Francii, rozhodli jsme se kromě těchto stránek vydávat také časopis. Měl by vycházet třikrát do roka: po prázdninách, na Vánoce a okolo Velikonoc.

V této sekci najdete všechna vyšlá čísla.

Dosud vyšlá čísla: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15.

2. číslo

otevřít v pdf, cca 1,1MB
duben 2010: otevřít ve formátu pdf →
Untitled document

Milí bratři a sestry,

,,Žádný člověk nikdy tak nemluvil‘‘ (Jan 7,46), to jsou slova služebníků, kteří byli vyslání veleradou, aby zatkli Ježíše, který učil v chrámě. Nejenom tito služebníci, ale my všichni jsme těmito slovy neustále okouzlováni a přitahováni. Proto také jsme se stali služebníky církve, jak nám to uložil Bůh podle svého záměru, aby se ve světě naplnilo Boží slovo a aby se v každém toto Slovo stalo ,,proudem tryskajícím do života věčného“.

Kázání, které je srdcem našeho dominikánského života, je pro nás zdrojem útěchy a radosti, kterou nás Duch naplňuje. Proto bychom se chtěli společně s vámi o tuto radost podělit v několika následujících řádcích a zároveň doufat ve vaše modlitby které nezapomenutelně doprovází naše kázání.

Přejeme vám požehnané velikonoční svátky.

Vaši bratři klerici

Untitled document

Konvent v Toulouse

Seznamte se s největším konventem Toulouské provincie

Ačkoli studujeme ve městě, kde svatý Dominik založil první komunitu bratří, příliš si tak nepřipadáme. Z toulouského kláštera staletá historie rozhodně nedýchá. Byl totiž postaven teprve před 50 lety na předměstí Toulouse....

Untitled document

svěcení Svěcení kostela v trapistickém klášteře Sept Fons

reportáž z cesty bratří Ludvíka a Sadoka

Mezi kláštery trapistů v Sept Fons a Novém Dvoře a toulouskou, potažmo českou dominikánskou provincií panují již dlouhá léta vřelé vztahy, a proto jsme s radostí uvítali příležitost k jejich utužení a přijali pozvání na posvěcení klášterního kostela v Sept Fons, které se konalo v sobotu 17. října 2009.

Untitled document

Misie na škole v Cudosu

Studentát bratří z Bordeaux, včetně českých bratří Gabriela, Justina a Hyacinta, přerušil v listopadu na den a půl své studijní úsilí, aby se, podobně jako léta předešlá, vydal na podporu misijních snah na církevní škole v Cudosu.

Untitled document

Semper parati

apoštolátní okénko: skauting

Skautským heslem „Buď připraven“ by se dalo definovat jedno z poslání mezi dětmi a mládeží, které mi bylo svěřeno – skauting. Skauting je křesťanská výchovná metoda mladých lidí mladými lidmi prostřednictvím skautského zákona a skautských principů, a to chlapců a dívek vždy odděleně. Skauting je doplňující výchovná metoda: je pomocníkem výchovy v rodině, nebo chcete-li její prodlouženou rukou, podobně jako školní výchova, protože výchova dětí patří na prvním místě jejich rodičům.