Untitled document

Časopis Amiculum

Abychom vám přiblížili náš život ve Francii, rozhodli jsme se kromě těchto stránek vydávat také časopis.

V této sekci najdete všechna vyšlá čísla.

Dosud vyšlá čísla: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 1112 / 13 / 1415 / 16 / 17 / 18.

18. číslo

otevřít v pdf
říjen 2016: otevřít ve formátu pdf →
Untitled document

Drazí čtenáři,

nabitější léto si lze jen těžko představit! S bratrem Metodějem zavítáme na jubilejní pouť mladých dominikánů v doprovodu magistra řádu po místech spojených se sv. Dominikem. Nebude chybět ani ohlédnutí za předprogramem Světových dní mládeže a samotným setkání s papežem v Krakově. Jaké byly ohlasy, se dozvíte z ankety, kterou jste nám pomohli vyplnit. Život studentátu byl poznamenán kněžským svěcením bratra Justina a jáhenskými svěceními bratří Metoděje a Klimenta. Zvláště pak je třeba se podělit o radost, že do našich řad zavítal jeden novic, který přijal řeholní jméno Václav. V současné době pobývá ve Varšavě. Na těchto několika řádcích vidíte, jak nám Hospodin žehná! Proto vás prosíme, abyste nás i nadále nesli ve svých modlitbách, neochabovali v přízni a začetli se do tohoto čísla Amicula...