Untitled document

Časopis Amiculum

Abychom vám přiblížili náš život ve Francii, rozhodli jsme se kromě těchto stránek vydávat také časopis.

V této sekci najdete všechna vyšlá čísla.

Dosud vyšlá čísla: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 1112 / 13 / 1415 / 16 / 17 / 18.

17. číslo

otevřít v pdf
březen 2016: otevřít ve formátu pdf →
Untitled document

Drazí čtenáři,

dostalo se nám velkého milosrdenství. Jistě, církev v tomto svatém roce otevřela zvláštní kanály milosti, Řád má příležitost slavit velké jubileum a obnovit tak ve svých útrobách oheň kázání pro spásu duší. Nic z toho by ale nebylo možné a nemělo by smysl bez onoho základního milosrdenství, kterého se nám dostalo v příchodu Krista a tedy vykoupení. Jestliže tak na následujících stránkách budete číst o liturgii andělů, životě a modlitbě dominikánských světců, nebo putování a projektech nás bratří ještě na zemi zápolících, nezapomeňte pozvednout mysl k Tomu, díky němuž a pro nějž to vše je, či alespoň být má. Jemu chvála, čest, sláva a moc na věky věků.