Untitled document

Časopis Amiculum

Abychom vám přiblížili náš život ve Francii, rozhodli jsme se kromě těchto stránek vydávat také časopis. Měl by vycházet třikrát do roka: po prázdninách, na Vánoce a okolo Velikonoc.

V této sekci najdete všechna vyšlá čísla.

Dosud vyšlá čísla: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 1112 / 13 / 1415 / 16 / 17 / 18 .

16. číslo

otevřít v pdf
červenec 2015: otevřít ve formátu pdf →
Untitled document

Drazí čtenáři,

komu z nás se podaří dožít se sta let? A co víc, dožít se jich v plné síle a mladosti. A kdo z nás by mohl zfouknout osm stovek svíček ze svého narozeninového dortu? Snad s pomocí věci Makropulos? Ne, jen s pomocí Boží milosti! A právě za tak obrovskou milost náš řád děkuje v těchto letech. Letos si připomínáme 800 let od okamžiku, kdy toulouský biskup Fulko přijal ve své diecézi svatého Dominika a jeho druhy. A příští rok bude slavit celý svět, protože uplyne ta stejná doba od toho, kdy papež Honorius III. uznal řád pro celou církev. Během těchto oslav se musíme podívat do minulosti, abychom Bohu vzdávali díky za skvělé a svaté bratry, které nám dal, a také abychom prosili za odpuštění tam, kde jsme nedostatečně odpovídali na Boží milost. Zároveň se však musíme zahledět do budoucnosti a začít ji vytvářet již teď a tady. A o tom vám píšeme v tomto čísle. Dočtete se zde o naší modlitbě, studiu, apoštolátu, o našem životě kazatelů Slova.