Untitled document

Časopis Amiculum

Abychom vám přiblížili náš život ve Francii, rozhodli jsme se kromě těchto stránek vydávat také časopis. Měl by vycházet třikrát do roka: po prázdninách, na Vánoce a okolo Velikonoc.

V této sekci najdete všechna vyšlá čísla.

Dosud vyšlá čísla: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 1112 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 ..

15. číslo

otevřít v pdf
duben 2015: otevřít ve formátu pdf →
Untitled document

Drazí čtenáři,

vzpomenete si na Jákoba? A na jeho žebřík? Když praotec Jákob opustil svůj rodný dům a vydal se do světa na zkušenou, tak přespal na jednom pustém místě. A ve snu měl vidění andělů, kteří vystupovali a sestupovali po žebříku, který jej spojoval s nebem. My, dominikáni, sice nejsme andělé, ale naše povolání je dělat jejich práci. Celým svým životem se snažíme jít k Bohu a přinášet druhým, to co nám Pán dal. I my jsme posli mezi nebem a zemí. Ale z čeho je náš žebřík? Dvě dlouhé latě jsou láska k Bohu a láska k bližnímu. Obě dvě jsou pak spojeny příčkami, které vytváří prvky našeho každodenního života, kterými stoupáme k Bohu a sestupujeme k bratřím. A z čeho jsou? Ve spodní řadě jsou naše sliby poslušnosti, čistoty a chudoby. O trochu výše pak jsou prvky, kterými žijeme naše řeholní zasvěcení, a to jsou bratrský život, studium a modlitba. A právě o našem žebříku je toto Amiculum.