Untitled document

Časopis Amiculum

Abychom vám přiblížili náš život ve Francii, rozhodli jsme se kromě těchto stránek vydávat také časopis. Měl by vycházet třikrát do roka: po prázdninách, na Vánoce a okolo Velikonoc.

V této sekci najdete všechna vyšlá čísla.

Dosud vyšlá čísla: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 1112 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 .

14. číslo

otevřít v pdf
červenec 2014: otevřít ve formátu pdf →
Untitled document

Drazí čtenáři,

jak v několika málo slovech vyjádřit naše prázdninová dobrodružství s Pánem? Snad by to šlo pomocí zeměpisného popisu: od Pyrenejí až po břehy Moravy; od nížiny Mrtvého moře až po vrcholky slovenských Tater. Hned na začátku prázdnin jsme přestěhovali bratra Gabriela z Toulouse do Olomouce, kde o pár dní později přijal kněžské svěcení. Spolu s ním byli ffr. Justin a Hyacint vysvěceni k jáhenské službě.

Hned vzápětí se celý studentát i s novým magistrem, bratrem Lukášem, vrhl do víru OPravdického kláštera pro kluky. Po jeho skončení jsme se na měsíc rozloučili s fr. Klimentem, který se tak stal na krátkou dobu pomocným knihovníkem v naší Jeruzalémské biblické škole. Znovu jsme se všichni sešli až na studijním týdnu o církvi a totalitních režimech. Pravým vyvrcholením našich prázdnin pak byla návštěva slovenského studentátu ve Zvoleně a následné vyčerpávající střetnutí s tatranskými velikány. Měsíc srpen nám také připravil velkou radost z bratra Marka, který složil své první sliby a jako spolupracovník zůstává v Olomouci.