Untitled document

Časopis Amiculum

Abychom vám přiblížili náš život ve Francii, rozhodli jsme se kromě těchto stránek vydávat také časopis. Měl by vycházet třikrát do roka: po prázdninách, na Vánoce a okolo Velikonoc.

V této sekci najdete všechna vyšlá čísla.

Dosud vyšlá čísla: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 1112 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 .

13. číslo

otevřít v pdf
červenec 2014: otevřít ve formátu pdf →
Untitled document

Drazí čtenáři,

v novém čísle našeho občasníku Vám chceme představit různorodost apoštolátů našich bratří v Toulouse. Společně s bratrem Hyacintem se podíváme na výchovu ve víře středo- školské mládeže v rámci MDJ – Úterků mladých. Fr. Metoděj nás pozve do domova důchodců, který patří kongregaci Petites sœurs des pauvres – Malých sester chudých, kam chodí společně s francouzským bratrem Sylvánem hlásat radostnou zvěst jejich klientům.

Představení těchto apoštolátů je v tomto čísle zarámováno bratrským životem a modlitbou, tak jako v našem každodenním životě. Na začátku Vás čeká rozhovor se slovenským bratrem Samuelem, který je letos na Erasmu ve Fribourgu, kde se s našimi bratry Irenejem a Lukášem stal součástí malé česko-slovenské komunity. Co se týká modlitby, tak toto číslo přináší představení prvního způsobu modlitby sv. Dominika, která je zdrojem našeho komunitního života a našeho hlásání.

Číso je k dispozici ve formátu *.pdf ke stažení.