Untitled document

Časopis Amiculum

Abychom vám přiblížili náš život ve Francii, rozhodli jsme se kromě těchto stránek vydávat také časopis. Měl by vycházet třikrát do roka: po prázdninách, na Vánoce a okolo Velikonoc.

V této sekci najdete všechna vyšlá čísla, ať už jako články s fotogaleriemi, nebo ve formátu *.pdf ke stažení.

Dosud vyšlá čísla: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 1314 / 15 / 16 / 17 / 18 .

10. číslo

otevřít v pdf
červen 2013: otevřít ve formátu pdf →
Untitled document

Milí čtenáři Amicula,

ve vašich rukou třímáte jubilejní desáté číslo našeho občasníku. A tak bychom vám dnes rádi nabídli menší cestu časem. Jednak bychom se s vámi rádi ohlédli do minulosti daleké i blízké v článku o našem bývalém klášteře v Toulouse, kde se nachází ostatky svatého Tomáše Akvinského. Zároveň vám nabízíme několik žhavých novinek: představení našeho apoštolátu v Maison Marie v Bordeaux; a velkého francouzského hnutí „Manif pour tous“ na podporu rodiny. Bratr Kliment nás pak pozve na oázu, jednu z našich letních apoštolských aktivit. A celé toto číslo je korunováno rozhovorem s naším bratrem Augustinem Laffayem o minulosti, přítomnosti a budoucnosti našeho řádu!

Vaši bratři klerici

Untitled document

Rozhovor s fr. Augustinem
promotorem pro historii dominikánského řádu

Magistr Řádu tě jmenoval promotorem pro historii Řádu. Co je tvým úkolem?

Už od třináctého století považoval náš řád za důležité znát svoji historii. Aby byly první dominikánské generace uchovány v paměti a pro poskytnutí dobrých příkladů těm, kdo je měli v Řádu následovat, byly redigovány Životy bratří. V sedmnáctém a poté ve dvacátém století učinili někteří magistři Řádu konkrétní kroky pro povzbuzení práce profesionálních historiků v řádových provinciích. Poslání, které mi bratr Bruno Cadoré svěřuje, se řadí do této politiky: žádá mě, abych s prostředky jednadvacátého století (internetové stránky, snadnost cestování…) pomohl šířeji uvést ve známost dominikánskou historii a povzbuzoval bratry, kteří se na úrovni věnují historické práci.

Untitled document

Les Jacobins
Historický klášter dominikánů v centru Toulouse

Náš řád bratří kazatelů byl založen sv. Dominikem v samotném městě Toulouse. Jak je tedy možné, že dnes bratři žijí v betonovém konventu daleko od historického centra města?

Untitled document

La Manif pour tous
Manifestace na obranu rodiny

Již od podzimu minulého roku Francií hýbe nedávno schválený zákon o tzv. „manželství pro všechny“, který za manželství prohlašuje i homosexuální svazky a umožňuje jim adopci. Proti návrhu tohoto zákona se zvedl nečekaně silný odpor veřejnosti.

Untitled document

Pozvánka na oázu na Šumavě
letos se třemi dominikány

12. – 28. července 2013
Čachrov (okr. Klatovy)

Oč půjde (ve zkratce)?

Strávíme 15 prázdninových dní ve společenství mladých lidí a tří dominikánů, budeme krok po kroku na stopě Ježíši Kristu. Zvěstování, Vánoce, půst, Velikonoce, letnice, a to zdaleka není všechno, tyto velké události církevního roku budou za sebou následovat ráz na ráz, takže poznáš dynamiku života s Kristem, radost uprostřed malé místní církve i hloubku křesťanského přátelství.

Untitled document

Večery v domě Mariině

Naše formace v Bordeaux zahrnuje i rozličné apoštolské aktivity. Některé se odehrávají přímo v klášteře, jiné vedou bratry do různých částí Bordeaux a okolí. Sem patří i působení bratří v jednom domě svěřenému Panně Marii.