Untitled document

Časopis Amiculum

Abychom vám přiblížili náš život ve Francii, rozhodli jsme se kromě těchto stránek vydávat také časopis. Měl by vycházet třikrát do roka: po prázdninách, na Vánoce a okolo Velikonoc.

V této sekci najdete všechna vyšlá čísla.

Dosud vyšlá čísla: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15.

1. číslo

otevřít v pdf, cca 1,1MB
prosinec 2009: otevřít ve formátu pdf →
Untitled document

Drazí bratři, sestry, příbuzní, přátelé a dobrodinci dominikánského řádu, zejména české dominikánské provincie!

Jak jistě mnozí víte, studium a formace (výchova) českých adeptů řeholního života podle vzoru sv. Dominika probíhá v současnosti v daleké cizině, v jižní Francii. Zdejší provincie (jedna ze dvou francouzských) se jmenuje „Province de Toulouse“.

Untitled document

Lurdy 2009 – růžencová pouť nemocných

„Slyš, jaký to nad řekou jásot a ples, to zpívají hory i skála i les.“

Slova lurdské poutní písně skvěle vystihují mumraj, který v Lurdech panuje. Připočteme-li k tomu fakt, že je začátek října, tedy datum někde okolo památky Panny Marie Růžencové, je zcela jednoznačné, proč to všechno zpívá. Ano, v Lurdech právě probíhá růžencová pouť nemocných, což je událost, která se dá skutečně jen stěží popsat. No, a pokud se toho člověk už jednou zúčastní, nadosmrti na to nezapomene.

Untitled document

Rozhovor s fr. Hyacintem

o jeho prvních dojmech z pobytu v Bordeaux

Jak bychom začali? Třeba: těšil ses do Francie?

Tak, abych řekl pravdu, tak to byl pro mě docela strašák po celou dobu noviciátu, výhled na cestu do neznáma, kde nebudu pravděpodobně nikomu rozumět a navíc budu v tom pro mně úplně cizím prostředí a jazyce studovat filosofii, která je těžko pochopitelná i v češtině. Ale na druhou stranu mě docela uklidňovalo, že tam nebudu sám a že se mnou pojede i Gabriel a Justin.

Untitled document

Pohodový apoštolát fr. Lukáše

Při mém příchodu do Toulouse mi na mou žádost o časově a „silově“ méně náročný apoštolát byl nabídnut „Équipe Notre Dame jeune (dále ENDJ). Co se skrývá za tímto názvem, který těm, kdo trochu znají francouzštinu, slibuje něco sportovního a zároveň mariánského?

Untitled document

La Sainte Baume

Poutní místo sv. Máří Magdaleny

La Sainte Baume je poutní místo v Provensálsku v horách nedaleko Marseille, spojené se sv. Máří Magdalenou. Podle provensálské legendy se za prvního pronásledování křesťanů sv. Máří Magdalena (ztotožňovaná s Marií, sestrou Marty a Lazara a s nejmenovanou hříšnicí z Lukášova evangelia) spolu s Martou, Lazarem a dalšími učedníky vydala hlásat evangelium do Provensálska. Posledních třicet let svého života pak měla strávit rozjímáním v jeskyni Sainte Baume (z provensálského baumo – jeskyně).