Untitled document

Archiv novinek

Untitled document

Po stopách svatého Dominika - fotky

Během posledních několika týdnů jsme vás průběžně zpravovali o pouti bratří studentů s magistrem Řádu. Pro doplnění slova obrazem vás nyní zveme do naší galerie. Další fotky a video jsou pak na stránkách poutina facebookových stránkách Řádu.

Untitled document

Svěcení ffr. Justina, Metoděje a Klimenta

Sedmého srpna udělí Mons. Tomáš Holub kněžské svěcení fr. Justinovi, jáhenské svěcení potom bratřím Metodějovi a Klimentovi. Svěřujeme bratry do vašich modliteb.

 

 

Untitled document

Pohár seminaristů

V sobotu 21.5., pár týdnů před zahájením Evropského šampionátu, se mohli fanoušci kopané rozehřát při sledování francouzského poháru seminaristů. Do Orleans, města spojenéo s životy sv. Johanky z Arku či bl. Reginalda, přijelo změřit síly na 200 seminaristů z celé Francie. Mezi ně letos patřila, coby součást mužstva semináře Toulouse, také trojice bratří z našeho toulouského konventu - ffr. Reginald, Jean-Thomas a Metoděj.

Událost pochopitelně neměla jen sportovní rozměr. Dopoledne jsme tak měli možnost setkat se s četnými bratry připravujícími se ke kněžství (zvláště radostná pro byla setkání se známými ze studií v Bordeaux) a modlit se společně při liturgii hodin a mši svaté celebrované orleanským biskupem Mons. Blaquardem. Po obědě pak přišel čas pro kopačky, balón a heroické výkony na hřišti. Vítězem turnaje se stalo družstvo početného semináře komunity Saint Martin, co se týče našeho týmu, výsledky, i přes nespornou srdnatost jeho dominikánských členů či vietnamského gólmana, zdaleka nestačily na postup ze sedmičlenné skupiny. Atmosféra byla výborná, o čemž se můžete můžete přesvědčit v reportáži francouzské televize či našem fotoalbu.

Untitled document

17. číslo Amicula

Vychází další číslo Amicula. Fr. Kliment v něm zbožně pozvedá mysl k andělům a jejich liturgii, fr. Hyacint zase představuje dominikánský předprogram blížícího se Světového setkání mládeže v Krakově. Fr. Meotděj potom přináší zprávu z poutě po stopách Vincence Ferrerského a tradiční kontemplativní tečku o modlitbě přináší fr. Justin. Kéž vás četba obohatí.

Untitled document

Svěcení fr. Hyacinta

Od soboty 16.4. je v pozemské liturgii Kristus velekněz zpřítomňován dalším služebným knězem. Toho dne totiž udělil Mons. Josef Hrdlička knežsé svěcení našemu bratru Hyacintovi. Obřad se konal v Olomouckém klášteře za hojné účast českých, slovenských, či francouzských bratří, spřízněných rodin, přátel a dalších věřících. Fotografie jsou k dispozici zde. Zveme vás též k účasti na primiční mši svaté v kostele Narození Panny Marie v Konici v sobotu 23. dubna 2016 v 11:30 hod.

Untitled document

Pouť a sympozium v Římě

V úterý po druhé neděli postní jsme se vydali téměř na týden do Říma. Náročný pozemní přesun do Věčného města měl dvojí cíl.

Prvním bylo třídenní teologické sympozium pořádané na Angelicu, univerzitě spravované naším řádem. Tématem bylo Boží zjevení (což souviselo s loňským padesátiletým výročím konstituce Dei Verbum) včetně souvisejících otázek proroctví a kázání. Úroveň přednášek i organizačního a technického zajištění byla velmi dobrá, přijetí od komunity Angelica byl bratrské a jsme jim za to vděčni.

Druhým rozměrem pak byla pouť po svatých místech Říma, včetně těch řádových. Tak jsme měli možnost rozjímat a modlit se nejen v basilikách sv. Petra, sv. Jana v Lateránu nebo Santa Maria Maggiore, ale i v dominikánských konventech svatých Sixta, Sabiny či pozdnější Santa Maria Sopra Minerva. Pro nás, české bratry, pak měla zvláštní příchuť návštěva basiliky sv. Klementa, kde jsou uloženy nejen ostatky svatých Klementa Římského a Ignáce z Antiochie, ale i našeho věrozvěsta svatého Cyrila.

Fotky z pobytu vám nabízíme v naší galerii.

Untitled document

Světové dny mládeže - Krakov 2016

Když papež František na Setkání mládeže v Rio de Janeiru v roce 2013 vyhlásil dalším místem těchto setkání Krakov, byla naše reakce velice rychlá: Pojedeme a vezmeme s sebou i s Francouze!

Od toho výkřiku již uplynula spousta času a prvotní nezřízené nadšení vystřídala každodenní mravenčí práce na tomto projektu. Společně s francouzskými bratry a oázovým hnutím připravujeme duchovní program v České republice, který bude předcházet samotnému setkání se svatým otcem v Krakově.

České a francouzské mládeži nabízíme ranní modlitbu, rozjímání nad evangeliem, katecheze a skupinky, ve kterých se mohou sdílet. A uprostřed dne mši svatou. Odpoledne se pak můžou těšit na spoustu workshopů, návštěvu jinak těžko přístupných míst v Praze a výlety do přírody. Večer se pak znovu vrátíme k ranním katechezím a společně s jednotlivými postavami, které přicházeli za Ježíšem (Nikodém, Samařanka, cizoložnice, ochrnutý...), se i my s ním setkáme při adoraci, svátosti smíření, evangelizaci, vyznání víry a ve společenství jeho církve.

Náš předprogram probíhá od 19. do 25. července v Praze, Staré Boleslavi a Olomouci. Po mši svaté na Svatém Kopečku pojedeme přímo do Krakova, kde bude ve dnech 25.-31.7. probíhat samotné celosvětové setkání mládeže. Více informací naleznete na zvláštní stránce předprogramu.

Ps.: Proč se vydat na tuto cestu s námi? Abychom společně ukázali mladým lidem z Francie naši zemi a církev u nás. Abychom poznali různorodost a zároveň jednotu církve při setkání se svatým otcem. A především, abychom se společně setkali s Ježíšem a nechali se jím zasáhnout!

Untitled document

Vánoční cesta tam a zase zpátky

Závěr roku 2015 byl zároveň počátkem osmistého jubilea Řádu, jehož zahájení proběhlo ve druhém listopadovém víkendu. Toto jsme prožili, studenti i mnozí další bratři z Toulouse, v provensálské Sainte-Baume, kde bylo uspořádáno kolokvium o novodobé historii nedalekého konventu Saint-Maximin.

Na Vánoce nám pak bylo dopřáno navštívit vlast. Stará dobrá suchá zima, sníh, stmívání ve čtyři odpoledne. Člověk ví, že je z jihozápadních dálav opět doma, a slova vánoční liturgie „obyvatelům temné země zazářilo světlo“(Is 9,1) může alespoň lépe vychutnat. Většinu času jsme trávili v olomouckém konventu. Ten byl téměř kompletní, kromě nás tam na svátky přijeli i bratři Štěpán (z Říma) a Lukáš  (z Fribourgu). Radost nám pochopitelně udělalo také shledání s bratry pražského kláštera, jakož i s rodinou a přáteli.

Po Novém roce jsme se už vraceli do Toulouse. Jiný jazyk, jiné podnebí, místní zvyky... ale jedna víra, řehole a konventní život podle ní. I zde má český dominikán svůj domov.

Untitled document

Sto let v Saint-Maximin

Pátého až sedmého srpna se v klášteře Sainte-Baume (Provence) konalo dějepisné kolokvium zaměřené na posledních sto letech přítomnosti bratří kazatelů v nedalekém historickím klášteře Saint-Maximin. Sem se bratři, vyhnaní dříve během francouzské revoluce, vrátili r. 1859 a vydrželi zde, s menšími přestávkami vynucenými opakovaným vyhoštěním ze strany republiky, až do r. 1957. V tomto roce byl formační konvent přesunut do nově postavených betonových struktur v Toulouse, které nám nabízí svou strohou pohostinnost dodnes.

Po nabitém programu kolokvia, na němž se podíleli četní francouzští historikové, se ještě většina bratří zdržela na slavnou mši svatou v gotické bazilice konventu Saint-Maximin k příležitosti oficiálního otevření osmistého jubilea Řádu. Pobyt v osluněné Provence potom završila nedělní mše svatá u zdejších sester mnišek, které bratry ještě pohostily svátečním obědem. Fotografie jsou k dispozici zde.

Untitled document

Bylo nás pět

... letošní rok jsme, coby čeští bratři v Toulouse, už jen dva. Ffr. Justin a Hyacint dokončili základní studia, fr. Ludvík svou licenciátní práci a do područí surového betonu se tak vrátili jen ffr. Kliment a Metoděj. Ti od poloviny září pokračují, spolu s 15 bratry toulouské provincie, v základních teologických studiích.

Ta byla i letos na podzim zpestřena každoroční Růžencovou poutí, ale také třeba víkendovým kurzem (zatím první z trojdílného cyklu) chorálu vedeného Marcelem Peresem, výraznou osobností v oblasti historie liturgického zpěvu. Tento cyklus víkendů, které mají účastníkům zpřítomnit především dominikánský chorál dle zápisu v původních rukopisech, se odehrává v působivém prostředí kaple starobylého, dnes již bývalého, řádového klášterae Les Jacobins.

Jak to zhruba vypadalo, můžete vidět zde. Přikládáme také ukázku chorálu v pojetí M. Perese.

<< <  Stránka 2 of 17  > >>