Untitled document

Vítejte na stránkách bratří studentů
České dominikánské provincie.

„Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu“ (Gn 12,1). Těmito slovy začíná Abrahámovo povolání, ale Bůh je neříká jenom jemu – platí pro každou životní cestu. Pokaždé, když člověk odpovídá na Boží volání, je vyzýván opustit svůj svět s jeho jistotami a vydat se do neznáma. Tak jako Abrahám, neví kam jde a co ho čeká, avšak o to více se musí spoléhat na Boží vedení. „Vím, komu jsem uvěřil" (2Tim 1,12), to je jediná jistota, kterou nám Bůh nabízí na oplátku.

Tato slova jsou zvláštním způsobem aktuální i pro nás, bratry studenty České dominikánské provincie. Jakékoli zasvěcení se Bohu vyžaduje opuštění starého způsobu života, ale pro nás je doslova spojeno i s odchodem do jiné země. Po ročním noviciátě v Olomouci totiž absolvujeme šest let formace a studia ve Francii. Léta strávená v toulouské provincii jsou pro nás po mnoha stránkách velmi cennou zkušeností, která, jak doufáme, po našem návratu do české provincie přinese mnohé ovoce. Protože však vzdálenost, která nás dělí, příliš neusnadňuje vzájemný kontakt, chceme vám přiblížit náš život a působení ve Francii také prostřednictvím těchto stránek.

Novinky

Starší články naleznete zde

Untitled document

OPravdický klášter 2019

Již po sedmé zveme mladé muže do olomouckého konventu k prožití několika dní v klášteře po boku bratří v rámci OPravdického kláštera.

Termín: 30. 6. - 4. 7. 2019.
Více informací naleznete na stránkách tohoto projektu.


 

Untitled document

OPravdický klášter 2018

Již po šesté zveme mladé muže do olomouckého konventu k prožití několika dní v klášteře po boku bratří v rámci OPravdického kláštera.

Termín: 4. - 8. 7. 2018.
Více informací naleznete na stránkách tohoto projektu.


 

Untitled document

Svěcení bratří Metoděje a Klimenta

V sobotu 8. července v našem kostele u sv. Jiljí přijali kněžské svěcení bratři Metoděj a Kliment. Oba novokněží zůstávájí v pražském konventu, kam se po šesti letech ve Francii a Olomouci přestěhovali. Fotky ze mše svaté lze shlédnout na webu out Člověk a víra a také v naší galerii .

 

Untitled document

OPravdicky klášter 2017

Po roční pauze se vrací do Olomouckého konventu OPravdický klášter. Mladí muži tak budou mít opět možnost prožít několik dní v klášteře po boku bratří. Více informací naleznete  na stránkách tohoto projektu.


 

Untitled document

19. číslo Amicula

Milí čtenáři, přinášíme vám devatenácté číslo Amicula. Oba bratři jáhni se nachází v poslední části studií v Toulouse, to znamená, že toto Amiculum bude (alespoň na určitý čas) poslední. Naleznete v něm naše toulouská kázání, která vám alespoň přiblíží něco z našeho působením ve studijním konventu, a také závěr deníku bratra Metoděje z letního putování.

Untitled document

Bratři jáhni v Toulouse

Netos se v toulouském klášteře sešlo šest jáhnů, z nichž dva čeští, a v lednu přibyli další čtyři. To znamená, že sedmnáctihlavý studentát se podstatně zklerikalizoval. K tomuto rozmnožení řad došlo o první sobotě nového roku 2017. Většina studentátu se odebrala do konventu v Marseille, kde byli Mons. Morerodem, biskupem dominikánem ze Švýcarska, vysvěceni čtyři noví jáhni provincie Toulouse (fotky si lze prohlědnout zde).

Tradičně tato svěcení probíhala spolu s kněžskými na konci školního roku v toulouském konventu, letos ale byla zavedena novinka, kdy jsou svěceni bratři předposledního ročníku už v pololetí a čeká je tak nikoli rok, ale rok a půl jáhenské služby. Je pěkné, že se náš klášter může honosit vyšším počtem jáhnů než kdekterá diecéze, nese to však s sebou některá úskalí. To bylo také důvodem, proč se někteří z nás odebrali na vánoční svátky do jiných komunit. Bratr Kliment zavítal do Bordeaux, aby si trochu odpočinul, navštívil staré známé a pobyl s bratry. Bylo zajímavé mluvit s mnoha zkušenými bratry a dotazovat se rady, jak se zachovat při konkrétních situacích v pastoraci. Druhý týden vánočních prázdnin všichni studenti zavítali spolu s magistrem fr. Augustinem do Saint-Savin, městečka nedaleko Lurd. Odsud bylo možné podnikat různě náročné pochody, od lehčích zdravotních procházek až po náročné vysokohorské túry na sněžnicích. Po celou dobu nám přálo počasí, zatímco Toulouse tonulo v husté mrazivé mlze. Jen těžko lze hledat slova pro náladu, s jakou jsme se vraceli z hor, když ještě vezmeme v potaz, že těsně po Novém roku začínal týden opakování a zkoušek, předposlední v životě jáhnů Metoděje a Klimenta.

 

 

Untitled document

Studijní setkání v La Tourette

Na přelomu října a listopadu se náš toulouský studentát vydal na čtyřdenní pobyt do kláštera La Tourette poblíž Lyonu. Zde jsme se setkali s bratry studenty z Bordeaux, Lyonu a Fribourgu. Během pobytu v působivých prostorech navržených Le Corbusierem jsme měli možnost slavit liturgii v nově opraveném kostele, účastnit se cyklu přednášek na téma milosrdenství, či ochutnat ze vzácných českých piv, které tady před námi zanechal zájezd studentů architektury z Prahy. Fotky z La Tourette jakož i ze zastávky v Lyonu můžete shlédnout v naší galerii .

 

Untitled document

18. číslo Amicula

Přinášíme vám další číslo Amicula. Věnujeme se v něm programu minulého léta, konkrétně pouti dominikánských bratří s magistrem Řádu a Světovým dnům mládeže. Přejeme dobré počtení.

Untitled document

Svěcení bratří Justina, Metoděje a Klimenta

V předvečer slvnosti sv. Dominika v olomouckém klášteře udělil Mons. Tomáš Holub fr. Justinovi kněžské svěcení. Při této příležitosti přijali jáhenské svěcení bratři Metoděj a Kliment. Fotky lze shlédnout v galerii naší odborné spoupracovnice.

Provázejte, prosíme, naše svěcence modlitbami.

Untitled document

SDM Krakov 2016

Mezi 25. - 31. červencem jsme se se skupinou mladých účastnili Světových dnů mládeže v Krakově. Tomuto týdnu předcházel i předprogram konaný v Česku společně s francouzskou skupinou. Fotky z Olomoucké a Krakovské části programu můžete shlédnout v galerii naší či J. Londové.

Untitled document

Po stopách svatého Dominika - fotky

Během posledních několika týdnů jsme vás průběžně zpravovali o pouti bratří studentů s magistrem Řádu. Pro doplnění slova obrazem vás nyní zveme do naší galerie. Další fotky a video jsou pak na stránkách poutina facebookových stránkách Řádu.

Untitled document

Pohár seminaristů

V sobotu 21.5., pár týdnů před zahájením Evropského šampionátu, se mohli fanoušci kopané rozehřát při sledování francouzského poháru seminaristů. Do Orleans, města spojenéo s životy sv. Johanky z Arku či bl. Reginalda, přijelo změřit síly na 200 seminaristů z celé Francie. Mezi ně letos patřila, coby součást mužstva semináře Toulouse, také trojice bratří z našeho toulouského konventu - ffr. Reginald, Jean-Thomas a Metoděj.

Událost pochopitelně neměla jen sportovní rozměr. Dopoledne jsme tak měli možnost setkat se s četnými bratry připravujícími se ke kněžství (zvláště radostná pro byla setkání se známými ze studií v Bordeaux) a modlit se společně při liturgii hodin a mši svaté celebrované orleanským biskupem Mons. Blaquardem. Po obědě pak přišel čas pro kopačky, balón a heroické výkony na hřišti. Vítězem turnaje se stalo družstvo početného semináře komunity Saint Martin, co se týče našeho týmu, výsledky, i přes nespornou srdnatost jeho dominikánských členů či vietnamského gólmana, zdaleka nestačily na postup ze sedmičlenné skupiny. Atmosféra byla výborná, o čemž se můžete můžete přesvědčit v reportáži francouzské televize či našem fotoalbu.

Untitled document

17. číslo Amicula

Vychází další číslo Amicula. Fr. Kliment v něm zbožně pozvedá mysl k andělům a jejich liturgii, fr. Hyacint zase představuje dominikánský předprogram blížícího se Světového setkání mládeže v Krakově. Fr. Meotděj potom přináší zprávu z poutě po stopách Vincence Ferrerského a tradiční kontemplativní tečku o modlitbě přináší fr. Justin. Kéž vás četba obohatí.

Untitled document

Svěcení fr. Hyacinta

Od soboty 16.4. je v pozemské liturgii Kristus velekněz zpřítomňován dalším služebným knězem. Toho dne totiž udělil Mons. Josef Hrdlička knežsé svěcení našemu bratru Hyacintovi. Obřad se konal v Olomouckém klášteře za hojné účast českých, slovenských, či francouzských bratří, spřízněných rodin, přátel a dalších věřících. Fotografie jsou k dispozici zde. Zveme vás též k účasti na primiční mši svaté v kostele Narození Panny Marie v Konici v sobotu 23. dubna 2016 v 11:30 hod.